Vad är ekointeriör?

Ekointeriör är en synonym till grön design för heminredning, för inredning baserad på ekologiska råvaror eller för design för ett hållbart hem.

Hållbarhet är ett tvetydigt begrepp i sammanhanget. G.A.D. är t.ex. ett märke som är designar och konstruerar möbler som håller länge. Det är möbler som kan ärvas i flera generationer på samma sätt som möbler från 1700-talet eller från tidigt 1900-tal fortfarande går i arv. Gedigen möbeltillverkning bidrar till möbler som håller länge.

Hållbarhet syftar också till hållbar utveckling som är en omställning av samhället för att kommande generationer ska kunna ha en minst lika ren luft, minst lika rent vatten, minst lika många djur- och växtarter, minst lika god hälsa och minst lika välmående ekosystem som vi har idag. Det betyder att vi inte kan skövla skog eller förorena jord, luft och vatten vid produktion av möbler och annan inredning.  Vi kan inte producera på ett sådant sätt att klamatet påverkas till det sämre eller så att fler djur- och växtarter dör. En hållbar utveckling ska gå mot det bättre så att fler får det bättre än majoriteten har idag.

När man pratar om hållbara möbler eller hållbar inredning så handlar det delvis om den aspekt av hållbarhet som tas upp först. Det finns dock en möjlighet att vi tillverkar möbler av plast eller genom skogsavverkning som leder till en försämring i ett visst ekosystem som samtidigt leder till möbler som håller länge. I dessa fall är det inte hållbart enligt den andra aspekten och då faller hela poängen med hållbarhet.

Hållbar design måste innefatta den andra aspekten och gör ofta det genom att även innefatta den första aspekten. Design som enbart innefattar den första aspekter men inte den andra är inte varken hållbart eller eko så som vi ser det.

Ekointeriör är alltså design för inomhusmiljöer som bygger på ekologisktframställda och hållbara material så långt det är möjiigt. De textilier man använder för inredning bör vara ekologiska men ska ännu hellre vara GOTS-certifierad så att man säkerställer att hela produktionsedjan är ok för växt- och djurliv, för de människor som ingår i tillverkningen och för de som kommer att använda produkten.

När det gäller produkter av trä är det önskvärt att träet är hämtat från en FSC-märkt skog. Den är skött på ett sätt som värnar om den biologiska mångfalden och därmed ansvarsfull avverkning. Produktionen av själva möblerna ska helst ske utan energi som baseras på fossila bränslen.

Metall är krävande att utvinna och förädla. Samtidigt är metall hållbart och därför kan det vara ett bra alternativ för ett hållbart hem. Det man kan tänka på är färgningen av metallen har varit fri från skadliga kemikalier vid produktionen och att några kemikalierester inte finns kvar när produkten levereras.

Det finns väldigt många aspekter att tänka på när man vill ha ett hållbart hem. Vi ska på denna blogg göra vad vi kan för att hjälpa till vid val av hållbara inredningsprodukter.

7 May 2020