Inredning övrigt

Här hittar du inlägg om hållbar inredning som har fokus på specifika material, specifika möbler eller specifika varumärken. Dessa inlägg har inte någon direkt koppling till ett specifikt rum utan handlar om inomhusmiljöer mer allmänt om mer ovanliga inredningsprojekt.